​​Omgeving |
0184 – 601384

Omgeving

Nieuwpoort

Nieuwpoort is een vestingstad in de nederlandse gemeente Liesveld, gelegen in de provincie Zuid-Holland.

Geschiedenis

De stad kreeg al in 1283 stadsrechten. Vanwege de positie op de grens van Holland en Sticht Utrecht kreeg het veel strijd te verduren. Al in 1402 belegerden de troepen van Jan van Arkel de stad. De oorlog tegen Lodewijk XIV in de 17e eeuw, was de reden voor de aanleg van
vestingwerken volgens het verbeterde Oud Nederlands vestingstelsel. Tientallen panden werden hiervoor gesloopt.

In 1697 werd het stadhuis gebouwd, over de haven heen met eronder de inundatiesluis. In 1795 veroverden de Franse troepen onder leiding van Daendels en Pichegru Nederland, en verloor de vesting zijn functie. Tijdens de watersnoodramp van 1809 en die van 1820 boden de vestingwallen bescherming tegen het hoge water. Tijdens de vijftiger en zestiger jaren raakten diverse gebouwen in verval. In 1973 werd gestart met diverse restauraties die in 1998 werden voltooid.

Groot-Ammers

Groot-Ammers is een dorp ongeveer drie kilometer ten zuidwesten van Schoonhoven en is gelegen aan de Lek en in de Alblasserwaard.

Geschiedenis

Groot-Ammers wordt in de geschiedenis voor het eerst genoemd in 1042. Het in die tijd gebouwde slot Liesvelt was een van de grootste en sterkste kastelen van Nederland. Het was eigendom van de heren van Liesvelt. De omgeving van Groot-Ammers (het Achterland, Graafland, Peulwijk, Ottoland en Peursum) stond onder invloed van deze heren.

Tussen 1300 en 1400 werd de boezem uitgegraven. Deze waterloop mondde via een sluis uit in de Lek, en speelt (nog steeds) een belangrijke rol in de beheersing van het waterpeil in de Alblasserwaard, hoewel de sluis buiten gebruik is genomen. Aan deze boezem staan een 4-tal poldermolens. In 1636 kocht Willem-Frederik van Nassau, stadhouder van Friesland, de baronie van Liesveld. Onze koningin mag zich om deze reden Barones van Liesveld noemen. Omdat het slot Liesvelt een bouwval was geworden werd het in 1740 afgebroken. Het puin werd gebruikt om de Lekdijk te verstevigen.